Boxon Bulk

Forestil dig en stor plastsæk, der skal kunne klare en ofte barsk håndtering af to tons metalpulver. Eller to tons gryn. Eller lige så meget kunstgødning. Det er, hvad bulkhåndtering drejer sig om.

En lang liste over internationale håndteringsregler stiller meget store krav i hele transportkæden og gør fremstillingen kompleks. Mange spørgsmål skal besvares, inden en sæk kan tages i brug: Hvordan fylder man sækken? Hvordan transporteres den? Hvordan tømmes den hos modtageren? Hvordan lagres den? Alle svar påvirker konstruktionen. Materiale, styrke, holdbarhed, løkker, fastgørelsespunkter, muligheder for at stable. Vi udvikler alt og afprøver det sammen med dig og et uafhængigt testfirma.

Høje sociale krav

Boxon Bulk agerer i en branche parrallelt til tekstilbranchen sammen med producenter i lande som Indien, Kina og Thailand. Præcis som alle andre produktionsvirksomhed i Asien er vores også under lup. Vi engagerer os derfor intenst i sociale spørgsmål og levner ikke plads til fejltagelser.

Vores egne regler er strenge, og vi lever op til en af verdens mest krævende standarder – SA8000 – der er baseret på principperne i ILO-konventionen, FN’s konvention om børns rettigheder og FN’s menneskerettighedserklæring.

Hovedkontor: Syke, Tyskland
Omsætning: 220 million;
Medarbejdere: 23 st 
Virksomhed i: Sverige, Tyskland, Frankrig, Kina