Boxon Lønsomhedstrappe

Med Boxons Lønsomhedstrappe indbygger i dit emballageflow vi lønsomhed.Trin for trin. 

En kasse og tape til at lukke den – så har du en emballageløsning i dens mest grundlæggende form. Men så enkelt er det sjældent. En em- ballageproces i en virksomhed kan være en kompleks og somme tider kompliceret udfordring, og det drejer sig om at skabe lønsomhed på hvert trin. Derfor går vi altid ud fra en trappe, hvor hvert niveau øger lønsomheden.

Kasser skal lagerføres, og de emballa- geløsninger, en virksomhed anvender, skal optimeres. Specialdesignede kasser bliver måske mere lønsomme, og maskiner, som skal pakke, mærke og sikre lasten på pallen, skal indpasses i produktionen, og service skal optimere ydeevnen. For at nævne nogle eksempler. Behovene skifter mellem forskellige brancher og virksomheder. 

Vores opgave er at skabe en lønsom trappe af handlinger, der giver din virksomhed en effektiv, smidig og optimal emballageløsning.  Uanset om du driver en stor eller lille virksomhed, eller uanset om din virksomhed er baseret på effektiv produktion eller distribution.

Derfor har Boxons Lønsomhedstrappe forskellige udformninger i forskellige virksomheder. I nogle tilfælde består den bare af nogle få trin, mens den i andre strækker sig langt højere op. Hvert trin skal bidrage til øget lønsomhed, uanset i hvilken rækkefølge du vælger at bygge den.