Værdigrundlag

Boxon Gruppen knyttes sammen af et fælles værdigrundlag som udgør basen for vores måde at arbejde på og hvordan vi forholder os til vores omverden. Værdigrundlaget sammenfattes i ordet VETA som står for:

Vindervilje - Hvordan ser jeg på mit arbejde, mine kunder, kolleger, leverandører og virksomheden? 

Enkelhed - Hvordan gør jeg det nemmere for kunder, leverandører og kolleger? 

Tydelighed - Hvordan kommunikerer jeg med kunder, leverandører og kolleger? 

Ansvar - Hvordan tager jeg ansvar for kunder, leverandører, kolleger og virksomheden?