Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Bæredygtige indkøb og Forretningsetik

Bæredygtige indkøb

Virksomhedsansvar er en vidtgående og omfattende opgave. For os er CSR ikke begrænset til os selv, men er en integreret del af vores daglige arbejde, og det starter i vores forretningsrelationer. Vi sætter høje standarder i hele forsyningskæden og sørger for, at vores principper overholdes. Det er vigtigt for os at opretholde en konstant og tæt dialog med vores leverandører og forretningspartnere. Det drejer sig naturligvis først og fremmest om overholdelse af universelle menneskerettigheder, absolut afvisning af børne- eller tvangsarbejde og overholdelse af arbejdstagernes rettigheder. Derudover lægger vi stor vægt på miljøvenlige teknologier, bæredygtige materialer og gennemsigtighed i produktionen. Ethvert forretningsforhold med Boxon er underlagt de højeste etiske principper, og vi modvirker enhver form for korruption eller bestikkelse med en absolut nultolerancepolitik. Vores medarbejdere modtager regelmæssig uddannelse inden for de nævnte områder.

For at sikre overholdelse af disse standarder anvender vi vores adfærdskodeks for leverandører i ethvert leverandørforhold.

 

Forretnings etik
Linje

Forretningsetik

I et forretningsområde, der i høj grad er præget af internationalt samarbejde, er det vigtigt at opretholde pålidelige relationer, der bygger på tillid og gennemsigtighed. Hos Boxon er disse værdier grundlæggende for ethvert forretningsforhold. Det omfatter også den bindende karakter af kontrakter, som vi sætter rammerne for vores samarbejde og partnerskaber med. Vores etiske principper gælder i denne sammenhæng uden undtagelse. I et forretningsforhold med Boxon kan sådanne kontrakter og aftaler samt national lovgivning ikke brydes eller omgås. En af vores topprioriteter er at udelukke denne mulighed.  

Korruption er kriminelt, og alle tilfælde af korruption betragtes som sådanne hos Boxon. Det er derfor, det modsvares af en streng nultolerancepolitik. Misbrug af magt til kommerciel eller personlig vinding får ikke nogen chance for at forekomme. Indtil i dag er der ikke registreret tilfælde af korruption eller bestikkelse hos Boxon, hvilket vi forklarer med et velfungerende system til forebyggelse af korruption. 

Da korruption og bestikkelse kan forekomme på meget forskellige måder, er det vores ansvar at gøre vores medarbejdere følsomme for det på en sådan måde, at de genkender korrupt adfærd og straks genkender og rapporterer enhver afvigelse i forretningsforholdet. Blinde vinkler skal registreres for at forhindre forekomst af korruptionssager. 

 

Læs vores komplette Code of Conduct
Linje
Tom række
loading symbol