Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Socialt ansvar

Boxons virksomhed bygger på langvarige og stærke relationer til kunder og leverandører. Medarbejdernes motivation og drivkraft til at præstere gode resultater og spille sammen med vores forretningspartnere og med omverden er i store træk afgørende for vores fremgang.

Vores virksomhed skal bygge på god etik og stor respekt for alle personer såvel inden for virksomheden som i forbindelse med eksterne kontakter.

Boxons virksomhed drives efter følgende principper:

  • Vi skal altid opføre sig på en sådan måde, at selskabets interesser på den ene side og medarbejderens interesser på den anden side ikke kommer i konflikt. Skulle en sådan interessekonflikt eller usikkerhed i et sådant spørgsmål opstå, skal sagen straks henvises til den nærmeste chef eller alternativt bestyrelsesformanden i det pågældende selskab.
  • Vi respekterer og overholder forpligtelser over for de ansatte i henhold til nationale love og aftaler om social beskyttelse. Arbejdstageres ret til at organisere sig i valgfrie arbejdstagerorganisationer og til at forhandle kollektivt skal respekteres. Vi accepterer ikke børnearbejde og tvangsarbejde.
  • Vi accepterer ikke bestikkelse og utilbørlig påvirkning i nogen form.
  • Vi tilbyder vores ansatte samme muligheder uanset alder, hudfarve, køn, nationalitet, religion, seksuel orientering eller etnisk oprindelse.
  • Vi accepterer ikke diskrimination eller mobning.
  • Vi tilbyder et sikkert og sundt arbejdsmiljø og driver et systematisk forbedringsarbejde.

Vigtige spørgsmål for os

CSR fokus

Vores forretningsidé og vores strategier skal støtte et godt miljøarbejde og social ansvarlighed.

Kvalitet & Miljø

Miljøaspekterne integreres i Boxons aktiviteter. Miljøplaner og systematisk arbejde giver løbende forbedringer inden for disse områder.

Certificeringar

Hos Boxon er vi særdeles fokuserede på målrettet miljøarbejde. Et arbejde, der spænder over hele produkternes livscyklus.