Farligt gods

Transport og opmagasinering af farligt gods er reguleret af en række love og restriktioner.

Boxon har mange års erfaring og et bredt sortiment, som sikrer, at vi kan tilgodese og overholde reglerne for håndtering og mærkning af farligt gods.

Ethvert stof eller genstand, som på grund af sin karakter kan skade mennesker, ejendom eller er miljø klassificeret som farligt gods, skal sikres ved transport i testet og godkendt emballage. Det er afsenderens ansvar, at emballagen til forsendelse er godkendt.

  

Absorberingsmiddel

Absorberingsmidlet anbringes i kasser med farligt gods og absorberer direkte indholdet af en evt. lækage.

Farligt gods kasser

Farligt gods er genstande eller stoffer, som på grund af deres egenskaber kan skade mennesker, ejendom eller miljøet. Til miljøbeskyttelse kræves certificeret og godkendt emballage, der kan modstå påvirkninger under transporten.

Boxon leverer kasser der er certificeret og godkendt til håndtering af farligt gods. Bestil emballage direkte online.

Kontakt os eventuelt, hvis du vil have flere oplysninger om, hvordan farligt gods skal håndteres.

Kontakt os

Kontakt din Sælger45 700 702