Lastsikring oh godsstabilitet - vigtige faktorer under transporten

Forskydning af lasten under transport er en af de vigtigste årsager til transportskader. Desuden er dårlig lastsikring en fare for omgivelserne. 

Hos Boxon kan vi hjælpe dig med at sørge for, at du som afsender har læsset og sikret godset korrekt – et ansvar, der får større og større betydning. 

Med EU-direktivet EUMOS40509* får afsenderen et langt større ansvar for, at godset er lastsikret. Tidligere havde chaufføren ansvaret for transport af godset ud til kunden. 

Direktivforslaget indebærer, at gods, som lastsikres, får en godkendelse, en slags pas, som bevis for, at godset følger direktivet. Det giver fri passage ved landegrænserne. I løbet af 2017 vil Tyskland, Belgien og Østrig begynde at teste dette. 

  

Boxon tilbyder en række løsninger

Vi ønsker, at du som kunde er forberedt på denne udvikling, selvom den ikke er slået igennem endnu. Som leverandør stiller vi nu større krav til fragtselskaberne, og vi vil gerne bidrage til at reducere antallet af reklamationer ved at hjælpe med den rigtige lastsikring. Vi er emballagepartner, og det er meget vigtigt for os, at vores kunder ved, at vi kan hjælpe med at lastsikre godset korrekt. 

Ud over vores support og hjælp med lastsikring tilbyder Boxon en række løsninger til at reducere forskydning af lasten og manglende stabilitet under transport. Med vores nyeste teknologi inden for strækfolie til både manuel brug og maskinbrug kan godset stabiliseres yderligere, samtidig med at strækfolieforbruget mindskes. På den måde giver det miljøbesparelser med lavere CO2-udledning og lavere forbrugsomkostninger for kunden. 

Kontakt Boxon, hvis du vil vide mere om, hvordan du kan sikre dit gods. 

* http://eumos.eu/

Kontakt os

Kontakt din Sælger45 700 702