De prioriterede områder er minimering af skader og reklamationer

Kunde: Alfa Laval

Alfa Lavals kerneforretning hviler på tre nøgleteknologier: varmeoverførsel, separation og håndtering af væskestrømme. En løbende produktudvikling er afgørende for at styrke konkurrenceevnen. Alfa Lavals produkter sælges i cirka 100 lande. De leveres fra 20 store produktionsenheder (12 i Europa, seks i Asien og to i USA) og 70 servicecentre.

Siden 2008 har Boxon været leverandør af emballageløsninger til Alfa Laval. Partnerskabet omfatter en stor mængde emballager, komplette emballageløsninger og maskinløsninger – både standardiserede løsninger og specialløsninger. En stor del af emballagerne profileres med Alfa Laval.

Global emballagestruktur

Med de mange enheder i Alfa Laval-koncernen har det været en udfordring at skabe og fastholde ensartethed i emballagesortimentet. 

– Tidligere håndterede de enkelte enheder både deres egne bestillinger og designet af emballagematerialet, siger Claus Møller, global indkøbschef hos Alfa Laval. På den måde er brandet ikke blevet fremhævet tilstrækkeligt.

 Løsningerne skal være baseret på en fælles konstruktion og brandprofil, som kan anvendes i de forskellige markeder"

Behovet hos Alfa Laval var derfor at indføre en global emballagestruktur, som tydeligt fremhæver brandet med en ensartet konstruktion, samtidig med at transportsikkerheden og kvaliteten fastholdes.

Profilerede produkter

Boxon gennemfører løbende behovsanalyser for det eksisterende emballagemateriale. De prioriterede områder er transportsikkerhed til minimering af skader og reklamationer samt et fuldt dækkende sortiment af rustbeskyttelse.

Det globale perspektiv er vigtigt for Alfa Laval, og udviklingen af et nyt sortiment baseres på global tænkning. Løsningerne skal være baseret på en fælles konstruktion og brandprofil, som kan anvendes i de forskellige markeder.

Når man sætter sit logo eller sin profil på emballagematerialet, opnår man mange fordele i form af profilering, branding og identitet, noget som Alfa Laval har fokuseret på gennem en årrække. I dag har Alfa Laval sit logo på mange forskellige emballagematerialer. Her har man fokuseret på at finde en profil, der passer til alle markeder. 

Alfa Laval har konsolideret emballagesortimentet og etableret en global struktur for at effektivisere flowet af emballagematerialer, samtidig med at brandet styrkes af det ensartede design.


Kontakt os

Kontakt din Sælger45 700 702

Hent vores guide Alt du har brug for at vide om profilering!