Posesvejsmaskiner

Audion Elektros posesvejsemaskinermaskiner karakteriseres af deres høje kvalitet og fl eksibilitet.

Flere års erfaringer og udvikling har ført til et bredt standardsortiment af manuelle posesvejser, som passer til de fl este produktionsmiljøer.

Hvorfor posesvejse?

Med posesvejsning kan man tilpasse emballagen efter produktet, det kan man ikke med alm. poser. På den måde kan man tilpasse emballagen efter mange forskellige produkters størrelser.

Kontakt os gjerne, hvis du vil vete mere.