Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Afladningsfri Big Bags

Ved friktionen i forbindelse med påfyldning og tømning af fyldmaterialet kan der opstå elektrostatisk afladning mellem Big Bag-stoffet og fyldmaterialet, som kan føre til eksplosion ved ukontrolleret afladning. For at garantere sikkerheden for mennesker og varer, skal man derfor benytte afladningssikre Big Bags ved bestemte varer. 

De forskellige afladningssikre Big Bags defineres gennem den internationale standard IEC 61340-4-4: 

Type A – Denne Big Bag anvendes ved ikke-brændbare fyldmaterialer. De har ingen beskyttelse over for elektrostatisk gasudladning og må derfor kun anvendes i områder, hvor der ikke er nogen eksplosionsfare. Alle Big Bags, der ikke opfylder egenskaberne i de følgende typer, klassificeres som TYPE A. 

Type B – Type B Big Bag finder anvendelse i områder, hvor der er eksplosionsfare, og forhindrer dannelse af gløder og de koronaudladninger, der spredes. Stoffet og belægningen i Type B Big Bag udviser her en isoleringsevne < 6 kV.

Type C – Type C Big Bag skal anvendes i alle letantændelige atmosfærer.  Ledende fibre, der er indvævet i stoffet, og andre konstruktionskendetegn sørger ved Type C Big Bag for, at disse fremviser en ringe afladningsmodstand både udvendigt og indvendigt. Denne er jordet ved alle dele i beholderen  < 107 Ohm og bliver testet og attesteret af os for hver eneste FIBC. Denne jordforbindelse ved påfyldnings- og tømningsprocessen er ubetinget nødvendig ved Type C.  På den måde forhindres dannelsen af gløder samt mulig koronaafladning med Type C Big Bag. 

Type D – Type D Big Bag udmærker sig gennem et specialstof, der forhindrer koronaafladningerne og glødedannelsen og garanterer således den højeste kvalitet, uden en nødvendig jording af Big Bags. 

Afladningsfri Big Bags
Information
Specifikation
ArtikelnummerAvledande storsäck
Linje
loading symbol