Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Bulkemballage

Boxon tilbyder big bags til bulkhåndtering af store mængder, når stykgods ikke er aktuelt. FIBC'er, de såkaldte big bags, er en af de mest økonomiske emballageløsninger til transport og opbevaring af tørgods.

Størrelse (mm)
Status
(2)
11 produkter
Vis som
Sorter efter
UN Bags - Big Bags til farligt godsUN Bags - Big Bags til farligt gods

Sikker er sikker. Det gælder ikke mindst for transport af farligt gods. Derfor skal gods, der tilhører emballagegruppe II og III, transporteres i Big Bags, der er testet med succes af neutrale testinstitutter i henhold til retningslinierne i UN.

Af denne grund bliver Big Bags af denne type også kaldet UN Bag. Flere internationale normer og aftaler regulerer transporten og opbevaringen af farligt gods, baseret på den såkaldte "Orange Book" fra De Forenede Nationer. Disse fastlægger det grundlag, der skal være opfyldt ved brug af UN Bags. De omfatter fremstillingsprocessen, egenskaberne, mærkningen, en streng testmetode, godkendelsen og brugen af Big Bags inden for rammerne af den tilsvarende mærkning for farligt gods.

Alle typer Big Bags kan leveres som UN Bag og med UN-godkendelse til farligt gods. De bliver regelmæssigt testet af uafhængige testsinstitutter. UN-mærkningen for farligt gods bliver trykt på den enkelte Big Bag. Naturligvis står vi til rådighed ved spørgsmål om UN-bestemmelserne for farligt gods og rådgiver dig med hensyn til anvendelse af UN Bags.

Artikelnummer
UN Bags
Afladningsfri Big BagsAfladningsfri Big Bags

Ved friktionen i forbindelse med påfyldning og tømning af fyldmaterialet kan der opstå elektrostatisk afladning mellem Big Bag-stoffet og fyldmaterialet, som kan føre til eksplosion ved ukontrolleret afladning. For at garantere sikkerheden for mennesker og varer, skal man derfor benytte afladningssikre Big Bags ved bestemte varer. 

De forskellige afladningssikre Big Bags defineres gennem den internationale standard IEC 61340-4-4: 

Type A – Denne Big Bag anvendes ved ikke-brændbare fyldmaterialer. De har ingen beskyttelse over for elektrostatisk gasudladning og må derfor kun anvendes i områder, hvor der ikke er nogen eksplosionsfare. Alle Big Bags, der ikke opfylder egenskaberne i de følgende typer, klassificeres som TYPE A. 

Type B – Type B Big Bag finder anvendelse i områder, hvor der er eksplosionsfare, og forhindrer dannelse af gløder og de koronaudladninger, der spredes. Stoffet og belægningen i Type B Big Bag udviser her en isoleringsevne < 6 kV.

Type C – Type C Big Bag skal anvendes i alle letantændelige atmosfærer.  Ledende fibre, der er indvævet i stoffet, og andre konstruktionskendetegn sørger ved Type C Big Bag for, at disse fremviser en ringe afladningsmodstand både udvendigt og indvendigt. Denne er jordet ved alle dele i beholderen  < 107 Ohm og bliver testet og attesteret af os for hver eneste FIBC. Denne jordforbindelse ved påfyldnings- og tømningsprocessen er ubetinget nødvendig ved Type C.  På den måde forhindres dannelsen af gløder samt mulig koronaafladning med Type C Big Bag. 

Type D – Type D Big Bag udmærker sig gennem et specialstof, der forhindrer koronaafladningerne og glødedannelsen og garanterer således den højeste kvalitet, uden en nødvendig jording af Big Bags. 

Artikelnummer
Avledande storsäck
Big Bags med 1 eller 2 løftestropperBig Bags med 1 eller 2 løftestropper

Man behøver ikke altid Big Bags med fire løftestropper. Afhængigt af håndteringsystemet og ophængningen kan man også anvende Big Bags med 1 eller 2 løftestropper. For produkter, som f.eks. gødning, dyrefoder, cement eller gips, er det den ideelle emballage - for den tilbyder ideelle betingelser for omkostningseffektive håndtering af store volumener.

Da disse varer, der skal påfyldes i store mængder, ofte har et meget lille dækningsbidrag, ligger rentabiliteten ved disse produkter i at man kan påfylde eller tømme en stor mængde inden for et bestemt tidsrum. For Big Baggen betyder det, at der skal være mulighed for et hurtigt gennemløb af fyldmaterialet, og at de dermed forbundne lageromkostningerne minimeres.

Selvfølgelig kan også vore Big Bags med en eller to løftestropper leveres med forskellige top- og bundkonstruktioner og kan dermed tilpasses lige så godt til ethvert produkt, som Big Bags med 4 løftestropper. 

Til fuldautomatiske påfyldningsanlæg tilbyder Boxon også vore Big Bags med 1 eller 2 løftestropper i ruller.

Artikelnummer
Storsäck öglor
Formstabile Big BagsFormstabile Big Bags

Formstabile Big Bags udmærker sig ved flere fordele, som først og fremmest viser sig ved håndteringen og i transport- og lageromkostningerne. Forstærkninger indvendigt sikrer stabiliteten i Big Baggen, der beholder sin oprettet form ved påfyldning og tømning. Det betyder at gods kan påfyldes og tømmes effektivt.

På grund af formstabiliteten er disse Big Bags pladsbesparende, nemme at stable og tilpasset optimalt til standardpallemålene CP1/CP9/EURO: I forhold til en standard Big Bag kan man udnytte 30 % mere lastrum i lastbilen eller containeren ved brug af en formstabil Big Bag. Således bliver effektiviteten ved transport og oplagring øget, og man sparer store omkostninger på langt sigt.

Artikelnummer
Formstabile BigBag
PE-Liner til Big BagsPE-Liner til Big Bags

Indersækken fastgøres inde i Big Baggen og beskytter produktet mod påvirkning udefra og fra forurening. På denne måde er Big Baggen fuldstændig tæt, og der kan ikke trænge fugt ind. På den måde bibeholdes fyldproduktets egenskaber.

Generelt afhænger spørgsmålet om, hvorvidt man bør bruge en indersæk, af det produkt, der skal påfyldes og dets beskaffenhed. Visse produkter har en meget fin partikelstørrelse. I dette tilfælde forhindrer en indersæk, at produktet drysser ud af Big Baggen. Andre påfyldningsmaterialer kræver en særlig beskyttelse mod fugt, oxygen eller elektrostatisk udladning.

Alle indersække producerer vi i forskellige størrelser (længde, bredde, styrke) og udformninger for dig. Big Bag film til indvendig brug er underlagt streng kvalitetskontrol og opfylder alle gængse internationale normer (f.eks. FDA).  Indersækken fremstilles af ublandet polyethylen (LDPE, HDPE, MDPE) eller polypropylen (PP), men kan også leveres i coekstruderet kvalitet med barrierefolie af polyamid (PA), EVOH, aluminium, korrosionsbestandigt materiale.

Vore indersække produceres i henhold til det nyeste udviklingsniveau for folieekstrusionsteknologi inden for levnedsmidler. På denne måde sikrer vi både den højeste kvalitet og miljøvenlig produktion.

Artikelnummer
PE Liner for storsackar
StandardsækkeStandardsække

Standardsække er basen til mange forskellige FIBS-modeller der bliver brugt i næsten alle bracher. Alle bigbags er fremstillet af genanvendelig vævet PP (polypropylen) og findes både til engangsbrug eller til genbrug. Som basismodel er standardsækkende et godt valg til mange applikationer og produkter, såsom sten, sand, grus og mange flere.

De store sække kan laste fra 25 til 3000 kg.

Artikelnummer
Standardbag
Asbest og mineraluldAsbest og mineraluld

I 2005 forbød EU brugen af asbest som materiale i byggeriet. Indtil da blev der brugt mere end 4 millioner tons asbest i forskellige former i Tyskland siden 1950'erne. I dag findes asbest typisk i tagkonstruktioner og ydervægge, i betondæk, i gulvbelægninger, mørtel i murværk og mange andre områder, hvor der er anvendt byggematerialer. Et af de mest problematiske asbestprodukter er påsprøjtet asbest, da fibrene kan frigøres ved stød eller almindelig aldring, især i ældre bygninger.

På grund af dets kræftfremkaldende egenskaber, er der altid en høj sundhedsrisiko ved arbejde med asbest. Håndtering og fjernelse af asbest er underlagt nationale regler for farlige stoffer. Bortskaffelse af asbest foretages under strenge betingelser og forbindes med besværligt arbejde: De kræftfremkaldende asbestfibre kan frigives, og derfor skal både personalet og miljøet beskyttes. Derfor skal der træffes særlige sikkerheds- foranstaltninger. For eksempel er det obligatorisk at bære beskyttelsesdragter og åndedrætsværn.

Mineraluld 

Mineraluld anvendes som varmeisoleringsmateriale i byggeriet. Der skelnes mellem glasuld, stenuld og slaggeuld. Fibre kan fremkalde irritation ved kontakt med huden, hvorfor støv fra ældre mineraluld anses for at være potentielt kræftfremkaldende. Derfor er håndtering af mineraluld også reguleret på nationalt plan.

Artikelnummer
Asbest och mineralull
R-PET Storsæk (Big Bag)R-PET Storsæk (Big Bag)

Med hensyn til kvalitet lever R-PET Big Bag op til samme høje kvalitetsstandarder som vores FIBC fremstillet af polypropylen. Præcis som med vores andre produkter har du fordelen af fleksible tilpasningsmuligheder og en Big Bag, der er tilpasset dine varer. 1 kg vævet rPET er fremstillet af 25 flasker på 1,5 l. Det betyder, at vi bruger 50 PET-flasker til at producere en gennemsnitlig 2 kg Big Bag.

Miljøfordele

PET-flaskerne indsamles hovedsagelig fra lossepladser i kystområder og på strande. Ved at genbruge materialet til produktion af Big Bags forebygger vi havforurening og holder CO2-fodaftrykket lavt.

  • Forebyggelse af havforurening
  • Effektiv genbrug af PET-flasker
  • Mindre ressourceforbrug
  • Op til 25 % mindre CO2-udledning/Bag
  • Alle trin fra sortering og rengøring af flaskerne til forarbejdning og produktion af Big Bags finder sted samme sted. Det betyder kort vej og ingen videre transport eller ompakning.
  • PET kan genbruges og genforarbejdes flere gange uden tab af egenskaber. Det gør det til en meget genanvendelig plastik, hvis den bortskaffes korrekt.

Download brochuren.

Artikelnummer
PET-Big-Bags_1
 Big Bags i renrumsproduktion Big Bags i renrumsproduktion

Specielt inden for levnedsmiddelsektoren eller ved fremstilling af famaceutika kræver de anvendte produkter ofte høje hygiejnestandarder. For påfyldning af sensible produkter tilbyder Boxon Big Bags fra certificeret renrumsproduktion. Med et strengt og tæt hygiejnemanagement bekræfter vi over for dig Big Baggens egnethed i forhold til de relevante lovkrav. Alle anvendte materialer og komponenter opfylder de internationale standarder og er godkendte til den direkte kontakt med levnedsmidler. De udmærker sig specielt ved renrumsproduktionen og gennemførsel af en streng række af tests, som er gennemført under produktionen. Sådan garanterer Boxon optimal produktbeskyttelse og udelukker kontamineringer.

Overensstemmelseserklæring

En Big Bags egnethed til brug ved bestemte levnedsmidler eller følsomme produkter dokumenteres af en overensstemmelseserklæring. Disse indeholder ud over oplysninger om producent og de anvendte materialer en opstilling over det gods, Big Baggen er egnet til, også oplysninger om brugsformål. Desuden dokumenteres overholdelse af de nævnte EU-forordninger.  Denne overensstemmelseserklæring udstedes for dine specifikke Big Bags.

Artikelnummer
Storsäck renrumsproduktion
Big Bag 90x90x125cmBig Bag 90x90x125cm

Big Bags er nemme at tilpasse sig forskellige kundespecifikke krav og er særdeles gode ud fra et transport- og opbevaringssynspunkt. Big Bags er udstyret med 4 øjer/hanke. Den har plastbelægning og tætningsbånd i sømmene.

Med krave foroven og tømningsstuds i bunden er den let at fylde og tømme. De giver også gode eksponeringsflader til logoer og indholdsdeklarationer. En tom sæk optager minimal plads og er nem at håndtere og løfte.

Tømte sække genbruges eller afleveres til genbrug som blød plast. Boxons Big Bags er fremstillet af miljøvenligt og genanvendeligt polypropylen.

Artikelnummer
45117
Status
Lagerført
Størrelse (lxbxh)
900 x 900 x 1250 mm
Mindste ordre
10 stk.
Pakken indeholder
10 stk.
En palle indeholder
170 stk.
fra
247.00
kr/st