Lagerføring

Hvis du har begrænset lagerkapacitet, er vores lagerføringstjeneste den bedste måde til at frigive både lagerplads, kapital og ressourcer.

Lagerføring koster penge. Mange penge. Der står hundreder af millioner kroner bundet på lagrene hos produktionsvirksomheder, og heraf udgør emballagematerialet en betydelig andel. Især fordi det stjæler areal, helt unødvendigt. Emballager er ofte en kernaktivitet i en virksomhed.

Boxon kan hjælpe dig med at reducere og i mange tilfælde helt eliminere lageromkostningerne for emballager. Penge, som du ved gør mere nytte andre steder i virksomheden.

   

Lagerføring hos Boxon er mere end bare lagerføring

Boxon lagerføring tilbyder dig kundespecifikke artikler, som vi gør tilgængelige efter virksomhedens behov. Vi lagerfører dit emballagemateriale og dine produkter i op til 12 måneder. Prisen består af en fast pris og en løbende pris, som aftales på individuel basis. 

Bestillingsplan og serviceniveau bliver skræddersyet efter, hvad der passer bedst i din virksomhed. Fire gange om året evaluerer vi ændringerne i din virksomhed og justerer ud fra dette.

Hvad sker der, når du har bestemt dig for at prøve lagerføring? 

Vi analyserer dine behov sammen med dig, både på kort og lang sigt. Vi præsenterer et oplæg med en pris for tolv måneder. Når vi er enige om alle detaljerne, underskriver vi en aftale, der også er din garanti for, at de mængder og den tilgængelighed, du ønsker, også kommer til at gælde.

Kort derefter kan du begynde at tømme dit eget emballagelager og bruge pladsen til andre ting.