Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

CSR - Overordnede principper

Boxon skal arbejde for en bæredygtig udvikling, som betyder, at der tages hensyn til langsigtede miljøaspekter og balance mellem sociale og økonomiske krav.

Den ansvarlige for denne politik om socialt ansvar og miljøarbejde er koncernchefen hos Boxon, mens ansvaret for de respektive datterselskaber påhviler de respektive datterselskabers adm. direktør, hvad angår efterlevelse af og opfølgning på denne politik.

Vi skal udvikle og vedligeholde en lønsom, langsigtet, bæredygtig og etisk virksomhedsdrift. Virksomheden har en lang tradition for ansvarlig virksomhedsdrift, som forpligter os i fremtiden.

Vi skal spille sammen med de miljøer, hvor vi er aktive, med vores medarbejdere, vores forretningspartnere og samfundet som helhed. Vores forretningsidé og vores strategier skal støtte et godt miljøarbejde og social ansvarlighed.

Boxons virksomhed drives efter følgende principper:

  • Vi arbejder i overensstemmelse med de love, der gælder i de lande, hvor vi er aktive.
  • Vores ambition er at drive forretningsvirksomhed med god etik, og vi skal i alle henseender drive en juridisk korrekt forretningsvirksomhed.
  • Vores ambition er at drive vores virksomhed i tæt dialog med vores ansatte, vores forretningspartnere og andre aktører, som påvirker eller påvirkes af vores virksomhed.
  • Vores ansatte skal overholde Boxons principper og tage ansvar for deres egne handlinger og for Boxons produkter og tjenester.

Boxon skal ses som en ansvarlig og ansvarstagende virksomhed, der altid lever op til sine forpligtelser. Boxon har langsigtede forretningsrelationer som grundlag for skabelse af kunde- og ejerværdi.

Download vores bæredygtighedsrapport.

Vigtige spørgsmål for os

Kvalitet & Miljø

Miljøaspekterne integreres i Boxons aktiviteter. Miljøplaner og systematisk arbejde giver løbende forbedringer inden for disse områder.

Socialt ansvar

Vores aktiviteter bygger på god etik og stor respekt for alle individer, både inden for virksomheden og eksterne kontakter.

Certificeringar

Hos Boxon er vi særdeles fokuserede på målrettet miljøarbejde. Et arbejde, der spænder over hele produkternes livscyklus.