Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
Webshop

Politikker

Vores principper og politikker

Vi sætter os høje standarder for vores ansvar som virksomhed. Vi er ansvarlige for alle personer, der er direkte eller indirekte påvirket af vores forretningsaktiviteter, for de mulige påvirkninger fra vores produkter på miljøet og for overholdelse af etiske principper i forretningsforbindelser. For at kunne garantere anvendelsen af disse høje standarder definerer vi vores principper i forskellige politikker. De er gyldige for alle Boxon-enheder og skal følges af alle medarbejdere og andre personer inden for deres anvendelsesområde. Politikkerne valideres og udgives af bestyrelsen og stilles til rådighed for alle involverede, ligesom de løbende fornys.

På de følgende sider vil du lære mere om vores principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet og forretningsetik.

Socialt ansvar
Tom række
Linje
Menneskerettigheder

Menneskerettigheder

Det er vores ansvar som virksomhed at sikre, at vores medarbejdere overholder menneskerettighederne fuldt ud. Det er vores første og højeste prioritet. Alle medarbejdere får samme muligheder uanset køn, nationalitet, seksuel orientering eller alder. 

Læs mere
Linje

Miljø

De seneste år har bragt klimaforandringer, de globale virkninger heraf og det afgørende behov for handling i fokus. Aldrig før har verden diskuteret virkningerne af klimaforandringer så intenst, som vi gør i dag.

 

Læs mere
klima og miljøbeskyttelse
Linje
Forretnings etik

Bæredygtige indkøb og Forretningsetik

Virksomhedsansvar er en vidtgående og omfattende opgave. For os er CSR ikke begrænset til os selv, men er en integreret del af vores daglige arbejde, og det starter i vores forretningsrelationer. 

I et forretningsområde, der i høj grad er præget af internationalt samarbejde, er det vigtigt at opretholde pålidelige relationer, der bygger på tillid og gennemsigtighed. Hos Boxon er disse værdier grundlæggende for ethvert forretningsforhold. 

Læs mere
loading symbol