Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Kvalitet & Miljø

Miljøaspekter er integreret i Boxons virksomhed. Gennem miljøplaner og systematisk arbejde opnås stadige forbedringer i så henseende.

Vi tilslutter os et synspunkt som leder af en langsigtet, bæredygtig udvikling. Det betyder, at vi stræber efter høj effektivitet i brugen af energi og naturressourcer, fremmer systemer til genanvendelse og genbrug af materialer og energi og forebygger og begrænser miljøforurening. Vi betragter lovgivningen som minimumskrav.

Vi skal være lydhøre over for kunders og leverandørers ønsker og stræbe efter at opfylde markedets miljøkrav. Vores valg af råmaterialer skal resultere i høj produktsikkerhed og være miljøsikre.

Miljøpåvirkning

Boxon skal løbende arbejde for at mindske miljøpåvirkningen.

Boxons hovedaktiviteter udgøres af handel og distribution. Kun et fåtal af koncernens selskaber har egen produktion. Boxons påvirkning af miljøet er derfor beskeden og sker hovedsageligt sammen med transport af færdige produkter, tjenesterejser og håndtering af affald.

Der er opmærksomhed på miljøaspekter i hele produktionskæden, og det indebærer, at produkters bestanddele skal være så miljøtilpassede som muligt.

Vigtige spørgsmål for os

CSR fokus

Vores forretningsidé og vores strategier skal støtte et godt miljøarbejde og social ansvarlighed.

Socialt ansvar

Vores aktiviteter bygger på god etik og stor respekt for alle individer, både inden for virksomheden og eksterne kontakter.

Certificeringar

Hos Boxon er vi særdeles fokuserede på målrettet miljøarbejde. Et arbejde, der spænder over hele produkternes livscyklus.