Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Politikker

Vores principper og politikker

Vi sætter os høje standarder for vores ansvar som virksomhed. Vi er ansvarlige for alle personer, der er direkte eller indirekte påvirket af vores forretningsaktiviteter, for de mulige påvirkninger fra vores produkter på miljøet og for overholdelse af etiske principper i forretningsforbindelser. For at kunne garantere anvendelsen af disse høje standarder definerer vi vores principper i forskellige politikker. De er gyldige for alle Boxon-enheder og skal følges af alle medarbejdere og andre personer inden for deres anvendelsesområde. Politikkerne valideres og udgives af bestyrelsen og stilles til rådighed for alle involverede, ligesom de løbende fornys.

På de følgende sider vil du lære mere om vores principper inden for områderne menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljøet og forretningsetik.

Socialt ansvar
Tom række
Linje
loading symbol