Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Værdier

Vores forpligtelser & værdier

I 2020 har Boxon vedtaget en CSR-erklæring, hvor vi forpligter os til bestemte principper og mål. Samme år har vi tilsluttet os FN's Global Compact, verdens største CSR-initiativ. Boxons CSR-erklæring danner sammen med FN's Global Compacts 10 principper grundlaget for alle vores CSR-aktiviteter og -mål.  

Derfor blev der udviklet en detaljeret strategi med inddragelse af alle afdelinger og medarbejdere. Webinarer, kurser og workshops førte til en systematisk strategi for hele koncernen, der kræver medarbejdere på alle niveauer. Der er en høj grad af bevidsthed og motivation blandt alle Boxon-medarbejdere. Opfyldelsen af CSR-målene er således ikke begrænset til individuelle roller, men er en integreret del af virksomhedens strategi og vores daglige arbejde.

Bæredygtige værdier

CSR-udtalelsen og engagementet i FN's Global Compact er suppleret med vores helt egne kerneværdier, som vi har fulgt siden 2011. I de såkaldte V.E.T.A.-værdier, danner vi grundlaget for vores virksomhedskultur og den måde, vi arbejder på – sammen og inden for forretningsrelationer.

Linje
Boxons CRS film

Bæredygtighedsrapport

Hvert år i foråret udgives den årlige Boxon Group Sustainability Report (bæredygtighedsrapport). Den opsummerer alle vores CSR-relaterede aktiviteter i det forløbne år og afspejler både egne præstationstal og eksterne aspekter på leverandør- og kundeniveau. Den dokumenterer også den nuværende virksomheds struktur, en oversigt over kommercielle aktiviteter og eksterne initiativer. Da Global Compact kræver regelmæssig kommunikation om fremskridt fra deres medlemmer, indeholder vores bæredygtighedsrapport også vores aktiviteter om de fire hovedområder inden for menneskerettigheder, arbejdsforhold, miljø og antikorruption samt de 10 principper. Rapporten følger standarderne og retningslinjerne i Global Reporting Index (GRI). 

 

Læs vores bæredygtighedsrapport
Linje

Vores mål for 2025 

I overensstemmelse med vores CSR-erklæring har vi opstillet tre primære mål, som vi stræber efter at nå inden 2025. De er tæt forbundne med vores produkter og vores forretningsaktiviteter. For at opfylde disse mål har vi opbygget et velfungerende system, som omfatter alle afdelinger ved at følge et sæt nøgletal. 

 

Læs mere
CSR mål Boxon
Tom række

Global Compact

Ved at deltage i Global Compact har vi sat os som mål at yde et aktivt bidrag til FN's mål for bæredygtig udvikling.

Læs mere
Vores værdier hos Boxon

V.E.T.A

Vi deler stærke virksomhedsværdier som grundlaget for vores arbejde og vores forhold til vores interesser.

Læs mere
CO2

Virksomhedens CO2-aftryk

Vi har slået os sammen med vores partner myclimate for at beregne vores virksomheds CO2-fodaftryk (CCF).

Læs mere
Tom række
loading symbol