Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Global Compact

Som deltager i FN's Global Compact er vi forpligtet til ansvarlig virksomhedsstyring. Global Compact har siden 1999 støttet virksomheder og organisationer med at udvikle bæredygtige løsninger inden for økonomiske, sociale og økologiske områder. 12.000 virksomheder har allerede slået sig sammen i det frivillige initiativ for at fremme opfyldelsen af de bæredygtigheds mål, der er formuleret af FN ogfor at fremme etisk ansvar i sammenhæng med globaliseringen. Vi er stolte af at være en del af dette verdensomspændende initiativ og tilpasse vores forretningsaktiviteter til de 10 principper i Global Compact, som inkluderer områderne: Menneskerettigheder, Arbejdsstandarder, Miljø og Kampen med korruption. En ansvarlig opgave, som vi med glæde accepterer.

Ved at deltage i Global Compact har vi sat os det mål, at bidrage aktivt til de mål der er formuleret af FN, for bæredygtig udvikling.

UN Global Compact
Sammen om menneskerettigheder

De ti principper i FN's Global Compact

De ti principper i FN's Global Compact er afledt af: Verdenserklæringen om menneskerettigheder, Den Internationale Arbejdsorganisations erklæring om grundlæggende principper og rettigheder på arbejdspladsen, Rio-erklæringen om miljø og udvikling og FN's konvention mod korruption.

Menneskerettigheder

Princip 1: Virksomheder bør støtte og respektere beskyttelsen af internationalt erklærede menneskerettigheder, og

Princip 2: sørge for, at de ikke medvirker til krænkelser af menneskerettighederne.

Arbejdsforhold

Princip 3: Virksomheder bør opretholde foreningsfriheden og effektivt anerkende retten til kollektive forhandlinger.

Princip 4: Afskaffelse af alle former for tvangsarbejde.

Princip 5: Effektiv afskaffelse af børnearbejde, og

Princip nr. 6: afskaffelse af forskelsbehandling i forbindelse med beskæftigelse og erhverv.

Miljø

Princip 7: Virksomheder bør støtte et forsigtighedsprincip i tilgang til miljømæssige udfordringer og

Princip nr. 8: tage initiativ til at fremme større miljømæssig ansvarlighed samt

Princip nr. 9: fremme udviklingen og spredningen af miljøvenlige teknologier.

Antikorruption

Princip 10: Virksomheder bør modarbejde korruption i alle dens former, herunder afpresning og bestikkelse.

Linje

Eksterne initiativer og medlemskaber

FKG –Scandinavian Automotive Supplier Association 

FKG har næsten 400 medlemmer, og alle har én ting til fælles – de er kunder eller leverandører til bilindustrien. Målet for FKG er at repræsentere deres medlemmers interesser politisk, industrielt, organisations- og mediemæssigt i Sverige og i resten af verden. 

EFIBCA

Som mangeårigt medlem har Boxon GmbH forpligtet sig til EFIBCA Code of Conduct. EFIBCA-Q Quality Promise og EFIBCA Code of Conduct er udviklet med særligt fokus på FIBC-industriens særegenheder og fremmer implementeringen af etiske principper og anvendelsen af en tilstrækkelig og fair konkurrenceadfærd. German Association of Plastic Converters fungerer som paraplyorganisation for hele plastforarbejdningsindustrien i Tyskland. 

Nordic Bioplastic Association  

Målet for Nordic Bioplastic Association er en platform og repræsentation for virksomheder i Norden, der er aktive i udviklingen af bioplast. Foreningen skal fremme og forenkle markeds- og teknologiudviklingen for materialegruppen. 

Aktiviteten dækker alle dele af bioplastens livscyklus fra A til Z. Målet er også at informere politikere og myndigheder gennem information om muligheder og værdiskabelse af materialer og hjælpe dem med at skabe rammer for fremskridt inden for bioplast på markedet. Boxon AB har været aktivt medlem siden 2018.  

Virksomhedens civile engagement

Vi har løbende interaktioner med forskellige skoler og uddannelsessteder, såvel private som universitetsbaserede eller offentlige uddannelsesinstitutioner. Denne interaktion omfatter, at vi gennemfører "jobtræningsprogrammer", hvor eleverne får mulighed for praktikophold hos Boxon i fire til tolv uger afhængigt af uddannelsesplanen. Efter praktikken udarbejdes en evaluering i samarbejde med skolen eller den respektive uddannelsesinstitution. 

Boxon er også engageret i lokal sponsering ved at støtte lokale foreninger som f.eks. sportsklubber, især dem, som vores medarbejdere og deres familier er engageret i.

Tilbage til værdier
Linje
loading symbol