, Optimering - Boxon
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.
0
Icon / Unknown / shopping-cartCreated with Sketch.

Optimering

Hver dag bliver der håndteret store mængder af varer, og vi ved, at et optimalt og effektivt flow er altafgørende for den daglige håndtering. Det er her, vores ekspertviden kommer i spil. Ud fra en behovsanalyse, som tager hensyn til din situation og hvad, man kan forvente af fremtiden, udvikles der et særligt tilpasset og effektivt flow til din virksomhed.  

Der kan optimeres efter mange forskellige faktorer – antal leverandører, indgående og udgående leverancer, automatisering, godsmærkning, ergonomi og lagerhåndtering – ja, listen kan blive lang. 

Alle æg i samme kurv 

Registrering, kvalitetssikring og materialeoptimering ... hvad har disse tre begreber til fælles? De kan alle reduceres, forbedres eller optimeres ved at lægge alle æggene i samme kurv. 

I flere projekter har vi set fordelene ved at se på antallet af forskellige materialer, artikler, processer og strømme. Jo mere der skal administreres, desto flere ressourcer kræves der til både administration, personale og penge. 

Omkostninger for en leverandør 

Der tales meget om, hvor vigtigt det er at optimere antallet af leverandører. Men hvilke fordele giver det, og hvilke omkostninger sparer man rent faktisk? 

  • Fordelene ved leverandøroptimering er blandt andet: 
  • Bedre kvalitetssikring af processerne 
  • Besparelser på både tid og penge 
  • Ressourcerne kan omfordeles 
  • Registreringen reduceres 

Se vores beregning for at se, hvor meget dine leverandører koster dig, og hvilken reduktion du kan opnå, hvis du reducerede antallet. 

Less is more! 

Færre forskellige emballager og færre forskellige emballagematerialer kan spare din virksomhed store summer, når det kommer til transport. Hvis man bruger for meget eller overpakker, skaber det ekstra omkostninger og kan også føre til skader. 

En optimering af emballagesortimentet går ud på, at man gennemgår antallet af forskellige emballager, der bruges og derefter forsøger at nedbringe antallet og bruge den samme type til flere forskellige varer i stedet. Det handler også om at se på, hvordan man pakker, hvilket fyldmateriale der er mest rentabelt, og hvordan man pakker på pallen for at få den bedste transportøkonomi. 

Læs vores case

Alfa Laval

Med de mange enheder i Alfa Laval-koncernen har det været en udfordring at skabe og fastholde ensartethed.

Tailor Store

I de første forslag, der blev udviklet af Boxon, var der fokus på design, materialer og økonomiske løsninger.